Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
Biuro Karier PWSZ w Nowym SączuBiuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
"Start do kariery – przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy" w ramach Poddziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
jesteś w: Start pointerStaże

Staże

Staże czy szkolenia mogą być organizowane również dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SUP, PUP jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu (czyli osób niespełniających warunków uprawniających do uzyskania statusu osoby bezrobotnej (np. osoby posiadające prawo do renty inwalidzkiej). W takim przypadku źródłem finansowania są środki Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pup.nowysacz.pl, http://www.pup.powiat-ns.pl

projektowanie stron
Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu