Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
Biuro Karier PWSZ w Nowym SączuBiuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
"Start do kariery – przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy" w ramach Poddziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny musi zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Powinien więc przekonać go, że ta właśnie osoba idealnie nadaje się do pracy w firmie.

List musi być krótki, przemyślany i konkretny

- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

Najlepiej, żeby zajmował jedną czwartą strony podaniowej.

  • W żadnym wypadku nie można w nim powtarzać tego, co już znalazło się w CV. Zresztą generalnie nie jest wskazane podawanie zbyt dużej ilości informacji.
  • Nie powinno się też używać ogólnikowych określeń. Nie wystarczy napisać, że jest się komunikatywnym i przedsiębiorczym - trzeba jeszcze to poprzeć konkretnymi przykładami z dotychczasowej pracy zawodowej.
  • Niewybaczalne są pomyłki w nazwie stanowiska, o które kandydat się ubiega, i wszelkiego rodzaju błędy (np. ortograficzne).
  • List powinien być napisany na komputerze, chyba że firma wyraźnie zażyczy sobie sporządzonego odręcznie.

 
Wróć ...
projektowanie stron
Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu