Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
Biuro Karier PWSZ w Nowym SączuBiuro Karier PWSZ w Nowym Sączu
"Start do kariery – przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy" w ramach Poddziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu

Jak sporządzić CV

Poniżej udzielamy kilku wskazówek, które mogą pomóc potencjalnym kandydatom w sporządzeniu dobrego CV.

Życiorys zawodowy (CV) powinien spełniać następujące kryteria formalne:

  • syntetyczna i przejrzysta forma
  • komunikatywność i czytelność
  • uporządkowanie informacji według jednej logicznej reguły np. informacje podane chronologicznie wypunktowanie danych
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS

UWAGA!
Dawno z użycia wyszła forma życiorysu pisanego ciągłym tekstem, pełnymi zdaniami rozpoczynającego się od charakterystycznego zdania: "Ja, Iksiński, z matki Teresy i ojca Bolesława...", które stanowiło streszczenie dotychczasowego życia kandydata ze wszelkimi niekoniecznie istotnymi, szczegółami. C.V. powinno być rzeczowe i zawierać jedynie te fakty, które są niezbędne dla przedstawienia swojej kandydatury w kontekście oferowanego stanowiska.)

Treści zawarte w CV dotyczą następujących zagadnień:

  • dane personalne (imię i nazwisko, adres, telefon, data urodzenia, stan cywilny, narodowość),
  • wykształcenie (nazwy szkół, uczelni podane chronologicznie w kolejności od ostatnio ukończonych, miasto, wydział, kierunek, specjalizacja, tytuł pracy dyplomowej, wyróżnienia, nagrody),
  • przebieg pracy zawodowej (poczynając od ostatniego miejsca pracy - nazwa firmy, miejsce, stanowisko, zakres obowiązków, osiągnięcia zawodowe),
  • kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia, seminaria, osiągnięcia itp.),
  • umiejętności dodatkowe (znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, posiadanie prawa jazdy itp.).

 
Wróć ...
projektowanie stron
Biuro Karier PWSZ w Nowym Sączu